Žemaičių g. 7, Pagėgių m.
LT-99290

8 441 57593
seneliunamaipagegiai@gmail.com

Pen 8.00 - 15.45
Pietūs - 12.00 - 12:45

Pir - Ket 8.00 - 17.00
Pietūs - 12.00 - 12:45

Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu bei patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas ir jo funkcionavimui užtikrinimui tvarkos aprašas.

Pažeidimų aprašas

Pažeidimų aprašas 1

Pažeidimų aprašas 2

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

2. elektroninio pašto adresu: seneliunamaipagegiai@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Pranešimas apie pažeidimą (forma)

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.